Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 06/07/2020 in all areas

  1. 1 point
    Po miesiącach opóźnień wydaje się, że długo oczekiwanego ciemnego trybu Google dla Gmaila zostało ostatecznie ukończone na iPhonie i iPadzie. Dzisiejsza aktualizacja powinna zakończyć oczekiwania wielu użytkowników trybu ciemnego. Aby włączyć tryb ciemny w Gmailu na iPhonie i iPadzie, zaktualizuj aplikację na urządzeniu, a następnie wykonaj następujące kroki: uruchom aplikację Gmail naciśnij ikonę Menu (trzy linie) w lewym górnym rogu ekranu zejdź w dół i wejdź w Ustawienia wybierz Motyw jasny, ciemny lub domyślny systemowy
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.