Jump to content

Guidelines

REGULAMIN


1. Niniejszy regulamin przedstawia warunki uczestnictwa w Forum mac-forum.pl. Regulamin staje się wiążący z chwilą wysłania formularza rejestracyjnego lub w chwili zaakceptowania po wprowadzonych poprawkach.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Forum jest Eryk Januszek Mühlenlängtstrasse 28 66740 Saarlouis, zwany dalej "Administratorem". Dane kontaktowe: admin@mac-forum.pl

3. Zmiany w Regulaminie mogą być dokonane przez Administracje w dowolnym momencie.

4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Forum zgodnie z zasadami powszechnie uznanych norm moralnych, zasad netykiety i nie naruszając polskiego prawa.

5. Z Forum Dyskusyjnego mogą korzystać tylko pełnoletni Użytkownicy.

6. Udostępnianie nielegalnych materiałów objętych ochroną praw autorskich (muzyka, filmy, multimedia) jest zabronione !!

7. Moderatorzy Forum mają prawo do kontrolowania treści wypowiedzi i ich modyfikowania, a nawet do usuwania bez potrzeby informowania Użytkownika, jesli nieodpowiada Regulaminowi Forum.

8. Dodawane Tematy proszę zakładać w odpowiednich dla nich działach. Tematy ktore są założone w niewłaściwych działach będą przenoszone do odpowiednich Kategorii przez moderatorów lub administratorow

9. Tematy zawierające kłótnie, wyzwiska itd. będą zamykane.

10. Tematy / Wątki w języku polskim:

- jesteśmy forum polskojęzycznym, dlatego wszystkie posty i tematy muszą być napisane w języku polskim. W wyjątkowych przypadkach (np. Jeśli tłumaczenie zostało wykonane przy pomocy pomocy technicznej i dlatego należy spodziewać się błędów lub nieporozumień), można dodać tekst w języku angielskim lub oryginalnym.

11. Tytuł Tematu/Wątku :

- jeśli nagłówek jasno opisuje problem, bardziej prawdopodobna jest szybka odpowiedź. Sformułuj tytuł tematu tak, jakbyś sam go szukał.

12. Reklamy/Ogloszenia:

- tematy, artykuły oraz różne informacje mające charakter reklamowy lub korzyść finansową będą usuwane. Przy pierwszym powtórzeniu użytkownik jest ostrzegany, w drugim konto użytkownika jest blokowane.

13. Zakazane na forum sa posty związane z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa autorskie lub prawa innych osób itp.

14. Dane Użytkowników mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

- Podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora (np. podmiotom świadczącym usługi hostingowe tj. firmie: dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa) tylko na podstawie umowy z Administratorem – przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
- Podmiotom upoważnionym do tego na mocy przepisów prawa tj. organom władzy publicznej w celu i w związku z prowadzonymi przez te organy postępowaniami (np. policja, prokuratura, organy wymiaru sprawiedliwości), ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń przez Administratora
 
15. Administrator informuje, że wszystkim Użytkownikom Forum przysługują prawa wynikające z RODO.

16. Podanie danych do celów założenia Konta przez Użytkownika oraz korzystania z tego konta ma charakter dobrowolny, jakkolwiek konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości założenia Konta na Forum.

17. Edytowanie tematów / postów:

- jeśli zapomniałeś coś wspomnieć, nie twórz kolejnego posta (podwójny post), ale skorzystaj z naszej funkcji „edytuj”. Daje to możliwość późniejszej edycji istniejących tematów i wpisów.

18. Dziękuję:

- nie bój się podziękować, jeśli ktoś pomógł ci rozwiązać Twój problem. Jeśli sam już rozwiązałeś problem, podziel się jego rozwiązaniem.

19. Rozbieżności:

- Jeśli uważasz, że zostałeś potraktowany niesprawiedliwie, masz możliwość zgłoszenia się do Moderatora lub Admina Forum za pośrednictwem prywatnej wiadomości.

20. Postanowienia końcowe:

- Administrator zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia funkcjonowania Forum.
- Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu o zmianach w Regulaminie Forum, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż korzystanie z Forum po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu Forum przez Użytkownika.
- Konta i treśći danego Użytkownika nie beda kasowane na żądanie.
- Administrator nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych przez Użytkowników na Forum
- Wszelkie problemy związane z funkcjonowaniem Forum oraz przypadki naruszenia Regulaminu Forum należy zgłaszać na adres: admin@mac-forum.pl

Data publikacji
08.05.2020

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.